2018-10-30

Ledning och finanser

En långsiktig partner. Det är vad vi vill vara – och har alla förutsättningar för. Här kan du fördjupa dig i vår ekonomi och se vilka det är som sätter riktningen framåt.

Arento har sitt ursprung i myndigheten Vägverket. År 2009 bildades det statliga bolaget Svevia där vi var grenen Svevia Maskin. I en bolagsändring år 2015 bytte vi namn till Arento. Vi ingår fortsatt i den ekonomiskt starka Sveviakoncernen och är ett helsvenskt bolag.

VD Robert Karlsson

Robert Karlsson

VD

Födelseår: 1980

Anställd i Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Elkapsling AB, AB Borggårds Bruk.

JOHAN THURESSON

MASKINCHEF REGION NORD och MITT

Födelseår: 1955

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, ASH, Ericsson, Piraterna Speedway.

Maskinchef Åke Johansson

åke johansson

maskinchef region Väst och Syd

Födelseår: 1960

Anställd i Svevia-koncernen: 1987

Utbildning: Fordonsteknisk linje, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, privata verkstäder

CHRISTOFFER ANDERSSON

CONTROLLER

Födelseår: 1971

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1995

Utbildning: Civilingenjör Maskin

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

INGER ANDERSSON

ANSVARIG FÖR MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH KVALITET
INTERNREVISOR

Födelseår: 1958

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1993

Utbildning: Förvaltningslinjen

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Ericsson.

Marknadschef Johanna Berggren

JOHANNA BERGGREN

MaRKNADSCHEF

Födelseår: 1975

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand och Master of Business Adminstration (MBA)

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Hewlett Packard, Nobia AB, JM AB, Botniabanan AB.

JÖRGEN KÖHN

IT-SAMORDNARE

Födelseår: 1973

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1994

Utbildning: El-teleteknisk med påbyggnad data och microelektronik, intern och extern vidareutbildning inom ekonomi och ledarskap

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion

STEVE OLOFSSON

INKÖPSCHEF

Födelseår: 1957

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1988

Utbildning: Grundskola, intern och extern vidareutbildning

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

Vår Årsredovisning

Här kan du ladda ner vår senaste årsredovisningPDF

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om hur du kan hantera cookies.