Meny

HALKBEKÄMPNING PÅ NYTT SÄTT

Arento har tillsammans med Svevia och Stockholms stad tagit fram ett fordon för att effektivisera underhållet av gång- och cykelbanor.

Grunden är en redskapsbärare. Framdelen har byggts på med en kombinerad plog och borste. Och baktill, på motorhuven, sitter en saltlakespridare som rymmer 1 500 liter vätska. Det betyder att snö och is som inte går att ta bort med plog och borste tas bort med saltlakeblandning.

Gång- och cykelbanorna kan med hjälp av de nya maskinerna tas om hand året om. Under sommaren används de bland annat för ogräsbekämpning med hetvatten, vilket är miljövänligt och effektivt.

Certifieringar

Orderingång -

Nettoomsättning -

Rörelseresultat -

Resultat efter skatt -