Meny
2017-06-10

Ledning och finanser

En långsiktig partner. Det är vad vi vill vara – och har alla förutsättningar för. Här kan du fördjupa dig i vår ekonomi och se vilka det är som sätter riktningen framåt.

Arento har sitt ursprung i myndigheten Vägverket. År 2009 bildades det statliga bolaget Svevia där vi var grenen Svevia Maskin. I en bolagsändring år 2015 bytte vi namn till Arento. Vi ingår fortsatt i den ekonomiskt starka Sveviakoncernen och är ett helsvenskt bolag.

VD Robert Karlsson

Robert Karlsson

VD

Födelseår: 1980

Anställd i Svevia-koncernen: 2013

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Elkapsling AB, AB Borggårds Bruk.

CHRISTOFFER ANDERSSON

CONTROLLER

Födelseår: 1971

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1995

Utbildning: Civilingenjör Maskin

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

INGER ANDERSSON

ANSVARIG FÖR MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH KVALITET
INTERNREVISOR

Födelseår: 1958

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1993

Utbildning: Förvaltningslinjen

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Ericsson.

Marknadschef Johanna Berggren

JOHANNA BERGGREN

MaRKNADSCHEF

Födelseår: 1975

Anställd i Svevia-koncernen: 2009

Utbildning: Fil. kand och Master of Business Adminstration (MBA)

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Hewlett Packard, Nobia AB, JM AB, Botniabanan AB.

JÖRGEN KÖHN

IT-SAMORDNARE

Födelseår: 1973

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1994

Utbildning: El-teleteknisk med påbyggnad data och microelektronik, intern och extern vidareutbildning inom ekonomi och ledarskap

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket produktion

STEVE OLOFSSON

INKÖPSCHEF

Födelseår: 1957

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 1988

Utbildning: Grundskola, intern och extern vidareutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket.

JOHAN THURESSON

BITRÄDAnDE CHEF

Födelseår: 1955

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008

Utbildning: Maskiningenjör

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, ASH, Ericsson, Piraterna Speedway.

Anders östensson

försäljningsansvarig

Födelseår: 1953

Anställd i Vägverket/Svevia-koncernen: 2008
Utbildning: Teknisk yrkesskola, intern och extern vidareutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Svevia, Vägverket Produktion, Vägverket, Mattssonföretagen, Patria-Vammas.

Vår Årsredovisning

Här kan du ladda ner vår senaste årsredovisningPDF